Entries by Trần Đăng Hội

Lan gieo hạt & lan cấy mô

Gieo Hạt và Cấy Mô. Bài viết này sẻ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của cây cấy mô và cây gieo hạt để tiện nhận dạng, danh pháp, ý nghĩa và giá trị để tiện lựa chọn sưu tầm cây theo nhu cầu mong muốn đc tốt hơn. Bài viết sẻ […]